Nazad na listu
22 новембра 2018

Komisija za Nadzor Javnih Finansija razmatra dva izveštaja revizije izvršenih od strane NKR

KMFP shqyrton dy raporte te ZKA

Komisija za Nadzor Javnih Finansija je razmotrila izveštaj revizije o Godišnjim Finansijskim Izveštajima  javnog preduzeća Kosovske Železnice – Trainkos d.d kao i izveštaj revizije o Ministarstvu Kulture, Omladine i Sporta za 2017 godinu.

Komisija za Nadzor Javnih Finansija, je tokom ove nedelje održala naredni sastanak, na kojem je razmotrila izveštaj revizije Nacionalne Kancelarije Revizije o Godišnjim Finansijskim Izveštajima javnog preduzeća Kosovske Železnice – Trainkos d.d za 2017 godinu.

Prema ovom izveštaju, Godišnji finansijski izveštaji ne predstavljaju pravilno i istinito stanje u svim materijalnim aspektima a glavni nedostaci koji su identifikovani u ovom izveštaju tiču se, prijema radnika na posao i velika dugovanja ovog preduzeća.

Na ovom sastanku je zatraženo od “Trainkos” da pripremi finansijske izveštaje u skladu sa međunarodnim standardima. U isto vreme ocenjen je i napredak koji je ovo preduzeće sačinio u sprovođenju preporuka.

Nakon debate i diskusija od strane poslanika, komisija se složila da se preporuke pošalju Upravnom odboru i Izvršnom šefu ovog preduzeća.

U nastavku sastanke su razmotrene i onda usvojene preporuke sa izveštaja revizije o godišnjim finansijskim izveštajima Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017 godinu, o kojima je raspravljano na poslednjem sastanku komisije i odlučeno je da se ovaj izveštaj komisije uputi za razmatranje na plenarnoj sednici zajedno sa preporukama.

Diskusije o izveštajima revizije u skupštinskim komisijama, posebno u Komisiji za Nadzor Javnih Finansija, imaju za cilj povećanje polaganja odgovornosti u javnom sektoru.

Izveštaji Nacionalne Kancelarije Revizije, direktno promovišu polaganje odgovornosti i pružaju održivu osnovu za zahtevanje odgovornosti od menadžera svake budžetske organizacije.

 

Povezan