Nazad na listu
05 децембра 2018

Generalni revizor zahteva mobilizaciju odgovornih institucija za poboljšanje kvaliteta vazduha na Kosovu 

Cilesia e ajrit ne Kosove

Zagađenje vazduha na Kosovu je zabrinjavajuće za zdravlje građana, a još zabrinjavajuća je činjenica da odgovorne institucije još nisu preuzele konkretne mere za poboljšanje ovog stanja, a s druge strane građani nisu na vreme obavešteni o ovoj problematici.

Na osnovu uticaja i velikog značaja koju ima ova problematika na zdravlje građana, Nacionalna Kancelarija Revizije preduzela je dve revizije vezane za zaštitu životne sredine i kvaliteta vazduha. U 2016. godini objavljen je izveštaj „Održivost nacionalnih mera za zaštitu životne sredine“, au maju 2018 objavljen je izveštaj „Institucionalni mehanizmi za zakonsku regulaciju, praćenje i izveštavanje o kvalitetu vazduha“.

Izveštaji revizije pokazuju da kontrole kvaliteta vazduha na Kosovu nisu u potpunosti podržane i osnažene u potpunosti pravnom okvirom, a sistem monitoringa i izveštavanja nije u potpunosti funkcionalan. Isto tako, na lokalnom nivou, postoje različite nepravilnosti u usvajanju lokalnih planova za životnu sredinu, u izveštavanju o sprovođenju ovih planova, kao i o obnavljanju planova u momentu kada nisu važeći.

Obe revizije su utvrdile, između ostalog, da opasni parametri za ljudsko zdravlje, kao što su čestice prašine PM10 i PM2.5, nisu mesecima izveštavani, a posebno tokom zimskih meseci kada ovi parametri dostižu maksimalne vrednosti. Bez obzira na manjkavo praćenje i izveštavanje, onda kada je izveštavano, zabeležena su alarmantna prekoračenja parametra PM10 koja su dostigla stopu prekoračenja i do 400%.

Zagađen vazduh ima značajan uticaj kako na zdravlje građana tako i u ekonomiju, smanjujući dugovečnost građana, povećanju medicinskih troškova i smanjenje produktivnosti radnih dana.

Uprkos činjenici da je Nacionalna Kancelarija Revizije dala svoje preporuke u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, nadležne institucije još nisu izradile akcione planove, ukazujući na nedostatak institucionalne volje i odgovornosti da se pitanja zaštite životne sredine i kvaliteta vazduha adresiraju na vreme.

U vezi s tim, Generalni Revizor, g. Besnik Osmani pozvao Odgovorne Institucije, odnosno Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Agenciju za Zaštitu Životne Sredine, Hidrometeorološki Institut i Opštine, da nastave da daju prioritet preporukama koje proističu iz revizija vezanih za zaštitu životne sredine i kvaliteta vazduha radi poboljšanja trenutne situacije.

Poboljšanje identifikovanih stagnacija pomoći će u identifikaciji konkretnih mera za poboljšanje stanja kvaliteta vazduha.

 

Povezan