Nazad na listu
11 фебруара 2021

Generalni revizor učestvuje na međunarodnom seminaru ˝Potencijal Veštačke Inteligencije u sprečavanju korupcije i pouzdanost merenja korupcije˝

AP Konferenca ˝Potenciali i Inteligjencës Artificiale në parandalimin e korrupsionit dhe besueshmëria e matjes së korrupsionit

Generalni revizor Besnik Osmani, učestvuje na uvodnoj konferenciji Međunarodnog online seminara o integritetu – dobre prakse, na temu ˝Potencijal Veštačke Inteligencije u sprečavanju korupcije i pouzdanost merenja korupcije˝ u organizaciji Vrhovne revizorske institucije Mađarske.  U uvodnom delu seminara, lideri Vrhovnih Revizorskih Institucija podelili su svoju praksu sa međunarodnom revizorskom zajednicom o tome kako vrhovna revizorska institucija može efikasnije doprineti borbi protiv korupcije.

Seminar će nastaviti rad od 11. do 26. februara kroz osam modula koji su povezani integritetom, koji sadrže brojne aktivnosti, prezentacije, video-poruke i proveru znanja. Nacionalnu Kancelariju Revizije u ovim modulima predstavljaće Natyra Kasumaj Ahmeti iz Odeljenja za Pravne Poslove i Protiv Prevare.

Ovaj e-seminar se organizuje osmi put i ovaj put će biti predstavljen razvoj integriteta u Vrhovnoj Revizorskoj Instituciji Mađarske. Štaviše, ovo će biti jedan od prvih događaja Globalnog tima stručnjaka INTOSAI-a i Kancelarije Ujedinjenih Nacija za Drogu i Kriminal (UNDC).

VIR Mađarske uspešno je podržala uvođenje pristupa integriteta i razvoj sistema upravljanja integritetom u Mađarskoj tokom poslednje decenije, pa je stoga odlučila da svoje znanje podeli sa međunarodnom zajednicom revizora u ovoj oblasti. Moto ovog seminara je „učiti iz dobrih primera“.

Učesnici ovog seminara su predstavnici razvijenih zemalja i zemalja u razvoju koji kao primarne ciljeve smatraju podršku globalnoj borbi protiv korupcije i uvođenje kulture zasnovane na integritetu u javnoj upravi.

Povezan