Nazad na listu
02 јула 2019

Generalni Revizor učestvuje na godišnjem sastanku Komiteta INTOSAI-a za Izgradnju Kapaciteta

IMG_1819

U Tokiju, u Japanu, održava se godišnji sastanak Komiteta INTOSAI-a za Izgradnju Kapaciteta, kojem prisustvuju Generalni Revizor Kosova, g. Besnik Osmani i Zamenik Generalnog Revizora, g. Ilir Salihu. 

Glavna tema sastanka je „Istraživanje kapaciteta za podršku profesionalizmu Vrhovnih Institucija Revizije“. Pored glavne teme, razmatra se i o četiri glavnih stubova profesionalizma: nezavisnost vrhovnih institucija revizije i njihov uticaj na bolje upravljanje javnim sredstvima; važnost standarda za upravljanje profesionalizmom; Komponenta Ljudskih Resursa kao preduslov za profesionalni VIR; kao i vrednost i značaj merenja performansi VIR-a.

Na marginama ovog događaja, Generalni Revizor je održao posebne sastanke sa svojim kolegama iz različitih zemalja sveta, kao što su: Generalni Revizor USA, g. Gene Dodaro, Japana, Dr. Mari Kobayashi,  Švedske, gđa. Helena Lindberg, Saudijske Arabije, g. Al-Angari, Kuvajta, g. Adel Al-Sarawi, Generalnog Direktora Inicijative za Razvoj Međunarodne Organizacije Vrhovnih Institucija Revizije (IDI – INTOSAI), kao i sa Zamenikom Predsedavajućeg Komiteta INTOSAI-a za Izgradnju Kapaciteta.

Glavni fokus razgovora tokom ovih sastanaka bio je integracija Nacionalne Kancelarije Revizije u globalnim i regionalnim organizacijama Vrhovnih Institucija Revizije za javni sektor. Takođe, razgovarano je i o mogućnostima koristi od profesionalnih programa, kao i o mogućnostima razmene bilateralnih i među institucionalnih iskustava.

Na godišnjem sastanku Komiteta INTOSAI-a za Izgradnju Kapaciteta učestvuju predstavnici vrhovnih revizorskih institucija iz različitih zemalja sveta. Komitet za izgradnju kapaciteta je jedan od četiri glavna tela INTOSAI-a, koji podržava inicijative za izgradnju veština i razvoj kapaciteta Vrhovnih Institucija Revizije putem obuke, tehničke pomoći i drugih razvojnih aktivnosti.

INTOSAI deluje kao profesionalna krovna organizacija za Vrhovne Institucije Revizije i ima u članstvo oko 190 Vrhovnih Institucija Revizije.

Povezan