Nazad na listu
23 марта 2021

Generalni Revizor u poseti Koledžu AAB radi ojačanja međuinstitucionalne saradnje

Ligjerata AP 1

Generalni Revizor Republike Kosova, Besnik Osmani, posetio je u ponedeljak Koledž AAB, gde ga je na sastanku primio rektor g. Bujar Demjaha, dekan Ekonomskog fakulteta g. Medain Hashani i prodekan gđa. Kosovare Ukshini. Svrha ovog sastanka bila je jačanje saradnje između Nacionalne Kancelarije Revizije i Koledža AAB u oblasti revizije, razmene stručne i akademske pomoći, kao i angažovanja studenata u praktičnom radu.

U okviru ove posete Koledžu AAB, Generalni Revizor, Besnik Osmani, takođe je razgovarao sa studentima Ekonomskog fakulteta, pred kojima objašnjavao ulogu, misiju, način rada Nacionalne Kancelarije Revizije, kao i ostale detalje o procesu sastavljanja revizorskih izveštaja.

Osmani je rekao da NKR vrši reviziju javnih fondova kako bi osigurao poreske obveznike da se njihov novac ekonomično koristi, da je finansijsko izveštavanje tačno i da su odluke u skladu sa zakonskim zahtevima. Dalje, Generalni Revizor je naglasio važnost primene preporuka CAO i njihov uticaj na jačanje dobrog upravljanja i odgovornosti.

S druge strane, studenti su bili zainteresovani da se više informišu o načinu na koji se vrši revizija, o sigurnosti u reviziji, vrstama revizija, o odgovornosti i transparentnosti trošenja javnog novca.

U međuvremenu, dekan Ekonomskog fakulteta na Koledžu AAB, g. Medain Hashani zahvalio se Generalnom Revizoru na poseti, ističući značaj saradnje dveju institucija. Hashani je rekao da je NKR i dalje jedna od najkredibilnijih institucija na Kosovu kroz profesionalnog, nezavisnog i transparentnog rada.

Povezan