Nazad na listu
19 новембра 2019

Generalni Revizor prisustvovao u sastanku Saveta Predsednika Kosovskih Opština

Takimi AAK 01

Danas, Generalni Revizor, g. Besnik Osmani, prisustvovao u sastanku Saveta Predsednika Kosovskih Opština gde je raspravljeno o izveštajima Nacionalne Kancelarije Revizije (NKR) za Kosovske Opštine.

Ovom prilikom, g. Osmani, naglašavajući važnost procesa revizije opština i primene preporuka za poboljšanje upravljanja na lokalnom nivou, rekao je da su revizorski izveštaji veoma dobar ispit za predsednike opština da razumeju to šta treba da poboljšaju u budućnosti.

„Dobra je prilika da zajedno razgovaramo o nalazima naših izveštaja i istovremeno primimo procenu od vas za naš rad i o svim nedoumicama koju imate u odnosu na Nacionalnu Kancelariju Revizije” istekao Osmani.

Dalje g.Osmani je rekao da bi za poboljšanje stanja u opštinama Republike Kosova postoje mnogi izazovi, ali rešenja.

Glavni izazovi odnose se na korišćenje budžeta. „Dok još uvek imamo opštine koje koriste samo 50 odsto godišnjeg budžeta, to pokazuje da govorimo o relativno lošim performansama u upravljanju budžetom, i ovo zauzima zasluženo mesto u revizorskim izveštajima, jer ukazuje na loše budžetsko planiranje ili na nedostatak kapaciteta za korišćenje budžeta“, naglasio je on.

S druge strane, predsednici opština su pohvalili rad generalnog revizora i izrazili spremnost da i pored poteškoća primene preporuke.

Iz Ministarstva Finansija, Direktor Budžeta g. Salvador Elmazi naglasio je da se na osnovu preporuka revizora trudimo da pronađemo održiva rešenja za sprovođenje preporuka, tako da se one ne ponove.

Na ovom sastanku koji je organizovan od strane Asocijacije Kosovskih Opština (AKO) takođe je razgovarano o švajcarskoj državnoj strategiji za podršku kosovskim opštinama koju je predstavila direktorica Švajcarske kancelarije za saradnju, Katharina Stocker. Dok je strategiju države Švedske u podršci opštinama predstavila šef za Saradnju i razvoj/zamenik šefa misije švedske ambasade na Kosovu, Nasrin Pourghazia.

Povezan