Nazad na listu
14 новембра 2019

Generalni Revizor posetio Vrhovnu Kancelariju Revizije Republike  Češke

Vizita SAI Ceki

Danas, Generalni Revizor Kosova, g. Besnik Osmani u pratnji Zamenika Generalnog Revizora g. Ilir Salihu imao je radnu posetu u sedištu Vrhovne Kancelarije Revizije Češke u Pragu, gde ih je na posebnom sastanku primio Predsednik ove institucije, g. Miloslav Kala.

Na ovom sastanku razgovarano je o daljem jačanju saradnje dve Vrhovne Revizorske Institucije; o procesu implementacije bilateralnog sporazuma, kao i o uključivanju Nacionalne Kancelarije Revizije u važnim revizorskim institucijama na regionalnom i evropskom nivou.

Generalni Revizor Republike Češke, g. Kala je izrazio spremnost svoje institucije da produbi među institucionalnu saradnju kroz razvijanja bilateralnih aktivnosti kao i pružanjem ekspertize u okviru Projekta bratimljenja „Dalje jačanje uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije na Kosovu“, koji se sprovodi od strane Vrhovne Kancelarije Revizije Poljske.

G. Osmani zahvalio je g. Kala za njihovu stalnu podršku i isticao značaj bilateralne saradnje sa češkim kolegama u daljem profesionalnom razvoju revizorskog osoblja NKR-a i postizanju evropskog standarda kvaliteta revizije, kao preduslov za integraciju NKR-a u regionalnim i evropskim programima i organizacijama.

Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova i Republike Češke, u maju ove godine, potpisali Memorandum o razumevanju u važnim profesionalnim oblastima između dve institucije i nameravaju razmenu dobrih revizorskih praksi,  posebno u odnosu na metodologiju i procedure spoljne revizije javnog sektora; profesionalne aktivnosti za dalji razvoj institucionalnih i ljudskih kapaciteta; poboljšanje komunikacije sa spoljnim stranama kao i razmena iskustava kroz paralelnih revizija.

Povezan