Nazad na listu
03 марта 2021

Generalni revizor posetio Tursku, primao podršku predsednika EUROSAI za aktivno učešće na evropskim revizorskim forumima

Foto turqi 1

Na poziv predsednika Turskog Suda Računa i EUROSAI-a, Seyit Ahmet BAŞ, Generalni revizor Republike Kosova, Besnik Osmani boravio je u sredu u radnoj poseti sedištu Turskog Suda Računa u Ankari.  Ovaj sastanak imao je za cilj koordinaciju aktivnosti dve institucije za aktivno učešće NKR-a na forumima EUROSAI-a, kao i pripreme za učešće i predstavljanje NKR-a kao najmlađeg člana na XI Kongresu EUROSAI-a, koji će se održati sledećeg meseca.

Ovom prilikom, predsednik Turskog Suda Računa, Seyit Ahmet BAŞ čestitao je generalnom revizoru Republike Kosova Besniku Osmaniju na kontinuiranoj posvećenosti i rezultatima postignutim u internacionalizaciji NKR-a, rekavši da članstvo u EUROSAI pokazuje koliko je pripremljena i profesionalna Nacionalna Kancelarija Revizije Kosova. Dok je generalni revizor Republike Kosova, Besnik Osmani visoko pohvalio rad g. Seyit Ahmet BAŞ, tokom predsedavanja EUROSAI-om i kontinuiranoj podršci pružnu NKR-u u integraciji u međunarodnim organizacijama.

Šefovi obe institucije izrazili su spremnost za produbljivanje bilateralne saradnje, kroz konkretan plan aktivnosti na ispunjavanju sporazuma o saradnji postignutog u 2018. godini. Na sastanku je posebna pažnja posvećena aktivnostima i odlukama vrhovnih revizorskih institucija Turske i Kosova, kao odgovor na pandemiju Covid-19, u kom slučaju su stranke obelodanile detalje u vezi sa revizijama za Covid-19.

Dalje, visoki službenici i revizori, predstavili su iskustva Turskog Suda Računa u kontroli i osiguranju kvaliteta u skladu sa Standardima; iskustva u IT reviziji; iskustva u sistemu upravljanja revizijom, kao i iskustva u sistemu analize podataka. Dok je kosovska delegacija obelodanila dostignuća Nacionalne Kancelarije Revizije, uključujući ispunjavanje ustavne i pravne misije, jačanje institucionalnih kapaciteta i razvijanje dobrih odnosa sa spoljnim strankama.  Takođe, razgovarali su o najnovijim dostignućima u ažuriranju metodologije revizije i korišćenju sistema elektronske revizije, u cilju povećanja efikasnosti i transparentnosti u procesu revizije.

Povezan