Nazad na listu
16 октобра 2020

Generalni Revizor podstiče opštine na severu da sprovedu revizorske preporuke

Debati ne Veri FOTOO1

Generalni Revizor, Besnik Osmani, učestvovao je danas u javnoj raspravi održanoj u Severnoj Mitrovici radi diskusije o revizorskim izveštajima za opštine Severna Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić.

Debata je organizovana u okviru sprovođenja tripartitnog projekta između Nacionalne Kancelarije Revizije, holandske vlade i BIRN Kosova „Uloga Nacionalne Kancelarije Revizije i građana u nadgledanju opštinskih prihoda i rashoda“.

Generalni Revizor Republike Kosova, Besnik Osmani pohvalio je saradnju menadžmenta i osoblja četiri opštine tokom procesa revizije i podstakao predsednike severnih opština da preduzmu odgovarajuće mere za sprovođenje preporuka revizije, jer će to rezultirati boljim upravljanjem i boljim uslugama za građane. On je istakao da opštine i dalje imaju najnižu stopu primene preporuka 37 odsto u poređenju sa centralnim nivoom 41 odsto, a nezavisne institucije 71 odsto.

Osmani je rekao da bi, kao i druge institucije, i opštine na severu trebalo da reviziju vide kao dobar mehanizam za poboljšanje upravljanja.

U izveštaju o reviziji za 2019. godinu, opština Severna Mitrovica je dobila nemodifikovano mišljenje i adresirano je 12 preporuka. Dok su od 10 preporuka 2018. godine dve sprovedene, tri su bile u procesu, četiri nisu adresirane, a jedna je zatvorena.  Prema nalazima izveštaja revizije za 2019. godinu u opštini Severna Mitrovica, uočeni su nedostaci u upravljanju i naplati prihoda od poreza na imovinu; upravljanja osobljem; roba i usluga; kapitalne investicije; subvencije i transferi kao i u upravljanju imovinom.

Opština Leposavić je u izveštaju o reviziji za 2019. godinu dobila je nekvalifikovano mišljenje i adresirano je pet preporuka. Od prošlogodišnjih 10 preporuka, pet je u potpunosti sprovedeno, tri delimično i dve su zatvorene. Rezultati revizije za Leposavić 2019. godine pokazuju da finansijsko upravljanje i kontrola rezultirali slabostima i potrebna su poboljšanja u ne primenjivanju zakona o naplati prihoda, ugovorima o vatrogascima, planiranju i sprovođenju nabavki, nedostatku registara imovine, kao i ne funkcionisanje interne revizije.

Opština Zvečan je u izveštaju o reviziji za 2019. godinu dobila nemodifikovano mišljenje i date su devet preporuka. Od 15 preporuka iz 2018. godine, četiri su u potpunosti primenjene, jedna delimično, sedam je ponovljeno, a tri su zatvorene.  U revizorskom izveštaju za Zvečan za 2019. godinu identifikovana je nepravilna klasifikacija troškova; ne sprovođenje zakona o naplati prihoda; zaobilaženje procedura regrutovanja; neuspeh u ažuriranju ugovora o radu i platnih spiskova; slabosti u upravljanju troškovima vozila; slabosti u dodeli i nadgledanju subvencija, kao i nepravilnosti u upravljanju i obelodanjivanju imovine u GFI.

Dok, glavni nalazi revizorskog izveštaja za opštinu Zubin Potok tokom 2019. godine povezani su sa ne sprovođenjem zakona o naplati prihoda; nepotpuni dosijei zaposlenih, nedostatak registra imovine; neuspeh uspostavljanja jedinice za unutrašnju reviziju i slabosti u izveštavanju neizmirenih obaveza.  Za 2019. godinu Zvečan je dobio nemodifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja, a adresirano je šest preporuka. Od 12 preporuka datih za 2018. godinu, tri su u potpunosti primenjene, jedna delimično, pet je ponovljeno, a tri zatvorene.

Povezan