Nazad na listu
11 новембра 2017

Generalni Revizor je zatražio pažnju Premijera Haradinaja u sprovođenju Revizorskih preporuka

Takim_KM_Haradinaj

Na zahtev Generalnog Revizora Me, g-dina. Besnik Osmani danas je u prostorijama Vlade ostvaren susret sa Premijerom Republike Kosovo g-dinom. Ramuš Haradinaj.

G-din, Osmani je na ovom sastanku obavestio Premijera Haradinaj o radu Generalnog Revizora, kao vrhovne institucije ekonomske i finansijske kontrole u Republici Kosovo. Generalni Revizor je istakao njegovu posvećenost i posvećenost revizora Nacionalne Kancelarije Revizije za ispunjenje ustavnog i zakonskog mandata, u funkciji stalnog poboljšanja upravljanja i polaganja odgovornosti u javnim institucijama na Kosovu u upravljanju javnim fondovima kao i u poboljšanju usluga prema građanima .

Generalni revizor je predstavio glavna pitanja u vezi sa godišnjim finansijskim izveštajima kao i slabosti koje su evidentirane u vezi sa usklađenošću odluka i akcija javnih službenika u odnosu na relevantno zakonodavstvo. Generalni Revizor je istakao da preporuke koje su proizašle sa revizorskih izveštaja ističu važna  pitanja koja se tiču upravljanja ne finansijskom imovinom, upravljanja javnom nabavkom, upravljan ja potraživanjima i obavezama.

G-din. Osmani je obavestio Premijera i o revizijama učinka ka procene ostvarenja vrednosti za novac sa korišćenja javnih fondova i istakao je važnost daljeg poboljšanja efikasnosti i efektivnosti u trošenju javnog novca.

Tokom ovog razgovora, posebna pažnja je pružena niskoj stopi sprovođenja preporuka kao i nedostatka sistematskog plana budžetskih organizacija za njihovo adresiranje. Generalni Revizor je preporučio Premijeru Haradinaj da Vlada primenjuje sistematski proces praćenja sprovođenja preporuka koje su date u revizorskim izveštajima i da zatraži od Vladinih organa da sprovode i izveštavaju o ostvarenom napretku.

Premijer Haradinaj je pohvalio rad Generalnog Revizora i Nacionalne Kancelarije Revizije i izrazio je njegovo interesovanje za proaktivnije među institucionalno komuniciranje kako bi se blagovremeno reagovalo za bolji tok procesa i poboljšanja upravljanja. On je izrazio spremnost i posvećenost Vlade za očuvanje institucionalne nezavisnosti Nacionalne Kancelarije Revizije i naglasio je njegovu posvećenost za sprovođenje Revizorskih preporuka kako bi se ojačala unutrašnja kontrola  i poboljšalo upravljanje u javnim institucijama.

 

Povezan