Nazad na listu
01 октобра 2019

Generalni Revizor dočekao na sastanku predstavnika Posmatračke Misije Evropske Unije na Kosovu za izbornu kampanju 

Takimi me perfaqesuesen e Misionit Vezhgues te BE

Generalni Revizor Kosova, g. Besnik Osmani, dočekao danas na sastanku  gđu. Elissavet Karagiannidou finansijski analitičar  izborne kampanje iz Posmatračke Misije Evropske Unije na Kosovu.

Na sastanku se razgovaralo o procesu finansiranja i revizije političkih stranaka na Kosovu, sa posebnim akcentom na primenjive zakone i nacrt zakona koji je Vlada predložila o finansiranju političkih stranaka i radu Nacionalne Kancelarije Revizije u reviziji javnih fondova.

G. Osmani je obavestio gđu. Elissavet Karagiannidou o angažovanju NKR-a u kompletiranju pravnog okvira vezanog za transparentnost u finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja.

Generalni revizor je istakao da budući zakonski okvir takođe treba da reguliše ovo pitanje do te mere da su ti zahtevi budu u skladu sa međunarodnim standardima i ljudskim pravima, u cilju daljnog unapređenja pravila u aktivnostima i finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja.

Povezan