Nazad na listu
26 априла 2019

Debata o troškovima reprezentacije dobija pažnju javnosti

Tryeza_BIRN_AP

Nacionalna Kancelarija Revizije, u revizorskim izveštajima, dosledno je davala preporuke u vezi sa ekonomskim korišćenjem javnih sredstava u svrhu reprezentacije. Ove preporuke se ne sprovode efikasno.

Generalni Revizor Kosova, g. Besnik Osmani učestvovao je u debati koju je organizovao BIRN uz učešće predstavnika Ministarstva Administracije i Lokalne Samouprave, Asocijacije Kosovskih Opština, organizacija civilnog društva i medija. Ovom prilikom objavljeni su rezultati analize koju je BIRN sproveo o korišćenju budžeta za troškove pića i hrane, kao i troškove reprezentacije.

Generalni Revizor je predstavio preduzete aktivnosti za reviziju planiranja i korišćenja javnih sredstava za potrebe reprezentacije. G. Osmani je naglasio da su troškovi za hranu i piće premašili prag od 5% grupe troškova za robe i usluge i da bi ovaj fenomen trebalo zaustaviti.   Ovo učešće u strukturi budžeta je visoka i ide u suprotnom smeru od principa ekonomičnosti. Opštine su tokom 2018 godine, u ime službenih ručkova u zemlji i inostranstvu, potrošile oko 3,5 miliona evra za hranu i piće, dok je polovinu te vrednosti potrošila samo opština Priština.

Tokom prezentacije, Generalni Revizor je naglasio da je podjednako važno da se za korišćenje ovih sredstava obezbede odgovarajući kodovi kako bi se tačno otkrili i izveštavali o ciljevima snabdevanja hranom i pićima. Da bi se razlikovalo ispunjavanje opštinskih nadležnosti u odnosu na druge troškove reprezentacije i da bi se obezbedila vrednost za novac, snabdevanje sa ovim robom i uslugama treba obaviti kroz transparentnog i konkurentnog procesa.

Predstavnici BIRN-a predstavili su rezultate istraživanja i istakli nespremnost za pristup u zvaničnim dokumentima mnogih institucija koje su uspeli da imaju na raspolaganju tek nakon konačnih sudskih odluka. Istraživanje je rezultiralo da je dokumentacija vezana za ovu potrošnju veoma slaba i ne obelodanjuje informacije o svrhu korišćenja ovih sredstava.

Debata je nastavljena sa predstavnicima opština i na fokusu imali povećanju transparentnosti, ali su takođe naglasili potrebu za ovim kategorijama potrošnje, jer svaka od opština ima svoju jubilarnu aktivnost koja utiče na povećanje ovih troškova.

Predstavnici civilnog društva su izrazili potrebu obelodanjivanja informacije pred javnosti za više informacija o sadržaju ovih troškova i zabrane njihovog korišćenja za luksuznih artikla.

Povezan