Nazad na listu
23 јуна 2020

Revizor zahteva poboljšanja u sigurnosti informacije statističkih sistema 

Foto raporti

Nacionalna Kancelarija Revizije(NKR) objavila Izveštaj Revizije Informacione Tehnologije “ Vladanje, Upravljanje Operacije i Sigurnost Sistema informacione tehnologije u Agenciji za Statistiku Kosova ”. Revizija je izvršena u ovoj Agenciji, koja je nosilac, distributer i koordinator zvaničnih statistika Kosova.  Ova revizija obuhvata period 2019.-2020. i imala za cilj da proceni organizaciju i upravljanje informacionom tehnologijom, u vezi sa kontrolama sigurnosti podataka, kontrolama aplikacija i čuvanjem integriteta podataka.

Rezultati revizije pokazuju da Agencija putem sistemima informacionih tehnologija uopšte uspela da realizuje i objavi statističke projekte predviđene planom objavljivanja. Međutim, nije uspostavila potrebne mehanizme za opšte kontrole informatičke tehnologije, koje uključuju okruženje u kojem su se aktivnosti obavljale, operisale, upravljale i održavale.

Postoje nedostaci u adekvatnoj proceni potreba u oblasti informacione tehnologije, neadekvatna podela zadataka i odgovornosti osoblja i nedovoljno je osoblja informacione tehnologije. Takođe, upravljanje aktivnostima informacione tehnologije nije dovoljno zasnovano na politikama, procedurama i operativnim procesima.

Agencija nije preduzela dovoljno koraka da osigura da obrađene informacije ne budu izložene neovlaštenim stranama. Nedostaju politike koje tretiraju pitanja informacione sigurnosti kao i podizanje svesti o opštim zahtevima za informacionu bezbednost od strane osoblja Agencije rezultirao manjkavom.

Generalni Revizor Kosova, Besnik Osmani naglasio je da rezultati revizije pokazuju da pitanja u vezi sa sigurnošću informacija o statističkim sistemima zahtevaju poboljšanje.  Posebno treba ojačati sisteme informacionih tehnologija pre početka važnih procesa predviđenih za 2021. godinu, kao što su sprovođenje popisa stanovništva, ekonomija domaćinstava i stanova.

S obzirom na značaj statistike na državnom nivou, Osmani je rekao da Nacionalna Kancelarija Revizije preporučila Vladi Kosova da se posebno bavi pitanjima koja se odnose na bezbednost informacija i kapaciteta Kosovske Agencije za Statistiku. Dok, u cilju brzog rešavanja pitanja vezanih za upravljanje informacionom tehnologijom u okviru Agencije, pružila je 13 preporuka Kosovskoj Agenciji za Statistiku.

Kompletan izveštaj možete pročitati u ovom linku.

Povezan