• Datum Obljavlivanja: 18-6-2019
    Datum isteka: 24-6-2019

    Angažovanje o uslugama: Jedan (1) Savetnik/ stručnjak za stručnu podršku za finalizaciju dokumentacije za razvoj Softvera za Upravljanje Revizijom (SUR)

    Oglas Projektni zadatak Sluzbeni Aplikacijski Obrazac