Adresa

Nacionalna Kancelarija Revizije

Naselje Arbëria

Ul. Ahmet Krasniqi, 210

10000 Priština

Republika Kosovo
Vaša poruka je poslata!

  • Qëndresa Mulaj

    Šef kabineta generalnog revizora

    +383 (0) 38 60 60 04 ext. 1012

  • Saranda Husaj Baraliu

    Odeljenja za Komunikaciju i Međunarodnu Saradnju u Reviziji

    +383 (0) 38 60 60 04 ext. 1066