Stema
E Martë: 21.2.2017 prev next
 

Mundësi punësimi

Të gjitha konkurset ne lidhje me ZKA publikohen ne kete list.

 

  • Kandidatët e suksesshëm për Auditor Junior i TI-së

    Numri referencës: AJ/ZKA/01-10/16
    • Kandidatët e suksesshëm Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit