Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2017

  Efikasiteti dhe efektiviteti në implementimin e sistemit informativ unik të integruar shëndetësor

  Shkarko
 • 2017

  Efikasiteti i menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore

  Shkarko
 • 2017

  Marrëveshjet për shërbimet e veçanta dhe kontratat e punës për detyra specifike

  Shkarko
 • 2017

  Procedurat dhe kontrollet në sistemin për menaxhimin e performancës komunale

  Shkarko
 • 2016

  Raporti Vjetor i Auditimit

  Shkarko
 • 2017

  Planifikimi për kontrata të ndërtimit

  Shkarko
 • 2017

  Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale nё ndёrmarrjet publike

  Shkarko
 • 2017

  Procesi i rishikimit të teksteve shkollore

  Shkarko
 • 2017

  Zbatimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik

  Shkarko
 • 2017

  Fondi Zhvillimor

  Shkarko
 • 2017

  Administrimi i programit pёr trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike

  Shkarko
 • 2016

  Fondi i Bashkuar për Sektorin e Arsimit – 2016

  Shkarko
 • 2016

  Qëndrueshmëria e masave kombëtare për mbrojtjen e mjedisit

  Shkarko
 • 2016

  Siguria nё punё e punonjёsve nё sektorin e ndёrtimtarisё

  Shkarko
 • 2016

  Performanca financiare dhe shërbimet e ofruara në komuna në vitin 2015: Të dhëna krahasuese dhe tregues të performancës – Dokument diskutimi

  Shkarko
 • 2016

  Implementimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik

  Shkarko
 • 2016

  Ministria e Shëndetësisë

  Shkarko
 • 2016

  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Shkarko
 • 2016

  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Shkarko
 • 2016

  Komuna e Hanit te Elezit

  Shkarko
Më shumë
Preloader