Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2020

  Zbatimi i rekomandimeve të raportit “Fondi Zhvillimor” dhe efektet e fondit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2018 – 2020 në sektorin e arsimit dhe të infrastrukturës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Sistemi i Përcaktimit të Tarifave të Energjisë Elektrike, Termike dhe atyre të Ujësjellësit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Siguria në trafikun rrugor

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Siguria e Ushqimit – Rast studimi: produktet e mishit dhe të grurit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Projektet e financuara nga grantet e DEMOS

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Menaxhimi i Mirëmbajtjes së Institucioneve Publike Arsimore

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Menaxhimi i kontratave publike të ndërtimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Sistemi i kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Raporti Vjetor i Auditimit – 2018

  Shkarko
 • 2019

  Tregues të performancës për nivelin lokal qeverisës për vitin 2018

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Projekti “Shëndetësia Kosovare”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Efiçienca e energjisë dhe energjia e ripërtëritshme në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Projekti ‘Bujqësia dhe zhvillimi rural’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Përmirësimi i sistemit të arsimit në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Statistikat për vendimmarrje në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Konkurrueshmëria dhe gatishmëria për eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Regjistrimi i pronës së paluajtshme në kadastër (RECAP)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader