Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2019

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Kompania Regjionale e Ujësjellësit “Hidromorava” Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Kompania Regjionale e Ujitjes “Drini i Bardhë“ Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Gjilanit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Organi Shqyrtues i Prokurimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Autoriteti i Aviacionit Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Mamushës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Akademia e Drejtësisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Ministria e Infrastrukturës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Zubin Potokut

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Agjencia Kundër Korrupsionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  KRU Bifurkacioni Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader