Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2019

  Raporti Vjetor i Auditimit – 2019

  Përmbledhje Shkarko
 • 2019

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Letër menaxhmenti Shkarko
 • 2019

  Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Hanit të Elezit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Gllogocit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Kompania Rajonale Ujësjellësit ,,Hidroregjioni Jugor’’ Sh.A. Prizren

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Dragashit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Junikut

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Istogut

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Prizrenit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Universiteti i Prishtinës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Ndërmarrja Publike “Posta e Kosovës”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Shëndetësia Kosovare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Konkurueshmëria dhe Gatishmëria për Eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Zyra e Presidentit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Ministria e Punëve të Jashtme

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader