Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2018

  Projekti “Shëndetësia Kosovare”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Efiçienca e energjisë dhe energjia e ripërtëritshme në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Projekti ‘Bujqësia dhe zhvillimi rural’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Përmirësimi i sistemit të arsimit në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Statistikat për vendimmarrje në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Konkurrueshmëria dhe gatishmëria për eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Regjistrimi i pronës së paluajtshme në kadastër (RECAP)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Ferizajit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Gjilanit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Novobërdës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike “Posta e Kosovës”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ministria e Punëve të Jashtme

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ministria e Infrastrukturës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Pejës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komuna e Mamushës

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader