Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2020

  Efektiviteti i ndërlidhjes së arsimit dhe aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Menaxhimi i obligimeve tatimore në Sistemet e Informacionit të Administratës Tatimore të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Qeverisja, menaxhimi i operacioneve dhe siguria e sistemeve të teknologjisë së informacionit në Agjencinë e Statistikave

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Organizimi dhe menaxhimi i investimeve të teknologjisë së informacionit në institucionet publike

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Zbatimi i rekomandimeve të raportit “Fondi Zhvillimor” dhe efektet e fondit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2018 – 2020 në sektorin e arsimit dhe të infrastrukturës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Sistemi i Përcaktimit të Tarifave të Energjisë Elektrike, Termike dhe atyre të Ujësjellësit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Siguria në trafikun rrugor

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Siguria e Ushqimit – Rast studimi: produktet e mishit dhe të grurit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Projektet e financuara nga grantet e DEMOS

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Menaxhimi i Mirëmbajtjes së Institucioneve Publike Arsimore

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Menaxhimi i kontratave publike të ndërtimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Sistemi i kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Tregues të performancës për nivelin lokal qeverisës për vitin 2018

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Efektet e ndarjes së tenderëve në llote

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Procesi i menaxhimit të granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqësisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Zhvillimi i Kapaciteteve në Procesin e Bërjes së Politikave dhe Koordinimit

  Shkarko
 • 2019

  Prokurimet me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

  Shkarko
 • 2018

  Efikasiteti dhe efektiviteti i politikave qeveritare të punësimit

  Shkarko
 • 2018

  Lista esenciale e barnave

  Shkarko
Më shumë
Preloader