Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2018

  Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania Rajonale Ujësjellësit ,,Hidroregjioni Jugor’’ Sh.A. Prizren

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Ndërmarrja Publike ‘Hortikultura Sh.A.’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2017

  Stacionit i Autobusëve sh.a. Prishtinë

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Rajonale e Ujёsjellësit Prishtina sh.a

  Shkarko
 • 2017

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Shkarko
 • 2017

  Aeroporti i Gjakovës sh.a.

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Rajonale Ujësjellësit ,,Hidroregjioni Jugor’’ Sh.A. Prizren

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Regjionale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Shkarko
 • 2017

  Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Kompania Regjionale e Ujitjes ‘Drini i bardhë sh.a.’

  Shkarko
 • 2017

  Ndërmarrja Publike ‘Hortikultura Sh.A.’

  Shkarko
 • 2016

  Hekurudhat e Kosovës – ‘Trainkos –sh.a’

  Shkarko
 • 2016

  Kompania rajonale e mbeturinave ‘Pastërtia sh.a.’ – Ferizaj

  Shkarko
 • 2016

  Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës

  Shkarko
 • 2016

  Ngrohtorja e qytetit Gjakovës

  Shkarko
 • 2012

  Trepca

  Shkarko
Më shumë
Preloader