Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2019

  Universiteti i Prishtinës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Fondet në Mirëbesim

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Organi Shqyrtues i Prokurimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Autoriteti i Aviacionit Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Akademia e Drejtësisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Agjencia Kundër Korrupsionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Gjykata Kushtetuese e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Zyra e Rregullatorit për Energji

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader