Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2017

  Universiteti i Prishtinës

  Shkarko
 • 2017

  Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Fondet në Mirëbesim

  Shkarko
 • 2017

  Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Shkarko
 • 2017

  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Shkarko
 • 2017

  Gjykata Kushtetuese e Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Avokati i Popullit

  Shkarko
 • 2017

  Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Shkarko
 • 2017

  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Shkarko
 • 2017

  Zyra e Rregullatorit për Energji

  Shkarko
 • 2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Shkarko
 • 2017

  Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Shkarko
 • 2017

  Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Shkarko
 • 2017

  Komisioni i Pavarur për Media

  Shkarko
 • 2017

  Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

  Shkarko
 • 2017

  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Shkarko
 • 2017

  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Agjencia Kundër Korrupsionit

  Shkarko
 • 2017

  Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas

  Shkarko
Më shumë
Preloader