Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2018

  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Fondet në Mirëbesim

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Universiteti i Prishtinës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Agjencia Kundër Korrupsionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Gjykata Kushtetuese e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Zyra e Rregullatorit për Energji

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Këshilli Kosovar për Trashëgimi Kulturore

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader