Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2019

  Dogana e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Projekti “Shëndetësia Kosovare”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Efiçienca e energjisë dhe energjia e ripërtëritshme në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Projekti ‘Bujqësia dhe zhvillimi rural’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Përmirësimi i sistemit të arsimit në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Statistikat për vendimmarrje në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Konkurrueshmëria dhe gatishmëria për eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Regjistrimi i pronës së paluajtshme në kadastër (RECAP)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Dogana e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Programi mjedisor i Kosovës – PMK 2016 – 2020

  Raport i plotë Shkarko
 • 2018

  Përkrahje për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Efiçenca e energjisë dhe energjia e ripërtëritshme në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Shëndetësia Kosovare

  Shkarko
 • 2017

  Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

  Shkarko
 • 2017

  Përmirësimi i sistemit të arsimit në Kosovë

  Shkarko
 • 2017

  Regjistrimi i pronës së paluajtshme në kadastër (RECAP)

  Shkarko
 • 2017

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • 2017

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Shkarko
Më shumë
Preloader