Kthehu te lista
23 Mars 2020

Zyra Kombëtare e Auditimit vazhdon punën online

ZKA Puna online

Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia me virusin COVID-19 dhe me qëllim të zbatimit të të gjitha masave mbrojtëse të vendosura nga Qeveria e Republikës së Kosovës, Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), këtë javë do të vazhdoj aktivitetin e punës online.

Për këtë qëllim janë ndërmarrë të gjitha veprimet administrative dhe teknologjike për të ofruar asistencën e nevojshme për të gjithë stafin dhe për të mundësuar punën nga shtëpia.

Zyra Kombëtare e Auditimit ka pasur të zhvilluara disa metoda të telekomunikacionit dhe punës në distancë edhe para kësaj krize, prandaj synon që për aq sa lejojnë rrethanat, të ruaj të gjitha funksionet e saj punuese përmes angazhimit online.

Për rrjedhojë, puna në zyre do të kryhet vetëm nga një numër i kufizuar i stafit esencial. Pjesa tjetër do të punojnë nga shtëpia.

Kësisoj, me të gjitha palët e interesit dhe entitetet e audituara do të vazhdojë komunikimi online përmes postës elektronike dhe platformave tjera komunikuese, për të siguruar vazhdimësinë e punës audituese deri në atë shtrirje që organizatat mund të përgjigjen dhe situata lejon.

Përsa i përket institucioneve publike shëndetësore dhe atyre të sigurisë, si përgjegjëse të drejtpërdrejta për të menaxhuar situatën, do të bëhet një riaranzhim kohor i auditimit.

Me qëllim të sigurimit të komunikimit sa më efektiv ne kemi vendosur pikat e kontaktit sipas funksioneve ku ju mund të na kontaktoni:

Funksioni në ZKA Kontaktet
Kabineti i Auditorit të Përgjithshëm Qendresa Mulaj

U.D. Udhëheqëse e Kabinetit të AP  

 

Tel. +38345109000

E-mail. Qendresa.Mulaj@oagks.org

Zyra për Komunikim me Publikun Shqipe Hetemi

Zyrtare për Komunikim

Tel. +38344599362

E-mail. shqipe.hetemi@oagks.org

Administrata e Përgjithshme Imri Semetishti

Drejtor i Përgjithshëm

Tel. +38345109118

E-mail. Imri.Semetishti@oagks.org

Divizioni i Auditimit I – Institucionet nën auditim:

–        Ministria e Financave

–        ATK

–        Dogana

–        Administrata e Kuvendit

–        Zyra e Kryeministrit

–        Ministria e Diasporës

–        Komisioni për Miniera dhe Minerale

–        Ministria e Administratës Publike

–        Ministria për Komunitete dhe Kthim

–        Ministria e Mbrojtjes

–        Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë

–        Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

–        Ministria e Kulturës , Rinisë dhe Sportit

–        Ministria e Infrastrukturës

–        Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

–        Ministria e Integrimit Evropiane

Qerkin Morina

Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

 

Tel. +38345109160

E-mail. Qerkin.Morina@oagks.org

 

Divizioni i auditimit II – Institucionet nën auditim:

–        Ministria e Shëndetësisë

–        Fondi i Sigurimeve Shëndetësore

–        Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

–        Agjencia Kosovare e Privatizimit

–        Fondet në Mirëbesim

–        Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

–        Ministria e Arsimit , Shkencës dhe Teknologjisë

–        Universiteti i Prishtinës

–        Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

–        Komuna e Prizrenit

–        Komuna e Dragashit

–        Komuna e Mamushës

–        Komuna e Pejës

–        Komuna e Klinës

–        Komuna e Istogut

–        Komuna e Gjakovës

–        Komuna e Deçanit

–        Komuna e Junikut

–        Komuna e Mitrovicës së Veriut

–        Komuna e Kllokotit

Emine Fazliu

Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

 

Tel. +38345109079

E-mail. Emine.Fazliu@oagks.org

 

Divizioni i auditimit III – Institucionet nën auditim:

–        Ministria e Zhvillimit Ekonomik

–        Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

–        Ministria e Zhvillimit Rajonal

–        Ministria e Drejtësisë

–        Këshilli Prokurorial i Kosovës

–        Këshilli Gjyqësor i Kosovës

–        Ministria e Punëve të Jashtme

–        Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

–        Ministria e Punëve të Brendshme

–        Trainkos

–        Hortikultura Prishtinë

–        KRU Hidromorava

–        KRM Uniteti

–        KUR Hidroregjioni Jugor

–        Stacioni i Autobusëve – Prishtinë

–        Ndërmarrja e Re Energjetike

–        KUR Prishtina

–        KUR Drini i Bardhë

–        KRM Pastrimi

–        Vala dhe Telekomi i Kosovës

–        Posta e Kosovës

–        Bifurkacioni

Arvita Zyferi – Hashani

Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

 

Tel. +38345109073

E-mail. Arvita.Zyferi@oagks.org

 

Divizioni i auditimit IV – Institucionet nën auditim:

–        Komuna e Prishtinës

–        Komuna e Obiliqit

–        Komuna e Graçanicës

–        Komuna e Mitrovicës

–        Komuna e Suharekës

–        Komuna e Fushë Kosovës

–        Komuna e Leposaviqit

–        Komuna e Zubin Potokut

–        Komuna e Zveçanit

–        Komuna e Vushtrrisë

–        Komuna e Drenasit

–        Komuna e Skenderajt

–        Komuna e Lipjanit

–        Komuna e Rahovecit

–        Komuna e Shtimes

–        Komuna e Ferizajt

–        Komuna e Kaçanikut

–        Komuna e Hanit të Elezit

–        Komuna e Podujevës

–        Komuna e Malishevës

–        Komuna e Novobërdës

–        Komuna e Gjilanit

–        Komuna e Kamenicës

–        Komuna e Ranillugut

–        Komuna e Vitisë

–        Komuna e Shtërpcës

–        Komuna e Parteshit

 

Naser Arllati

Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

 

Tel. +38345109097

E-mail. Naser.Arllati@oagks.org

Institucionet që auditohen nga firma e kontraktuar:

–        Gjykata Kushtetuese e Kosovës

–        Komisioni i Pavarur i Mediave

–        Institucioni i Avokatit të Popullit

–        Komisioni Rregullativ i Prokurimit

–        Organi Shqyrtues i Prokurimit

–        Akademia për Drejtësi (Instituti Gjyqësor i Kosovës)

–        Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

–        Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

–        Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

–        Zyra Rregullative për Energji

–        Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

–        Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

–        Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

–        Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronave

–        Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

–        Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

–        Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

–        Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

–        Agjencia për Shërbimet të Aviacionit Ajror

–        Akademia e Shkencave dhe Arteve

–        Agjencia Kundër Korrupsionit

–        Autoriteti i Aviacionit Civil

Mujë Gashi

Drejtor i Metodologjisë dhe Cilësisë në Auditim

 

Tel. +38344421720

E-mail. Muje.Gashi@oagks.org

Divizioni i Auditimeve të Performancës dhe TI-së Vlora Mehmeti – Spanca

Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

 

Tel. +38345109170

E-mail. Vlora.Mehmeti@oagks.org

 

 

Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar Qendresa Mulaj

Drejtor i Departamentit

 

Tel. +38345109000

E-mail: Qendresa.Mulaj@oagks.org

 

Të ngjashme