Kthehu te lista
07 Maj 2019

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit shërbejnë si burim informacioni për komisionet parlamentare për të mbajtur Qeverinë të përgjegjshme për shpenzimin e parasë publike

SAI_Kuvend

Sot në Prishtinë, Auditori i Përgjithshëm mori pjesë në konferencën rajonale me temën  “Mbikëqyrja Parlamentare e Financave Publike” të organizuar nga Komisioni për Mbikëqyrje të Financave Publike në bashkëpunim me GIZ.

Në këtë konferencë u diskutua për rolin, funksionin dhe bashkëpunimin në mes të  Komisionit për Mbikëqyrje të Financave Publike  dhe Komisionit për Buxhet dhe Financa, në mbikëqyrjen e financave publike. Po ashtu, një rëndësi e veçantë ju dha përdorimit të Raporteve të Auditimit, nga ana e këtyre komisioneve për të mbajtur Qeverinë të përgjegjshme për shpenzimin e parasë publike. Si dhe mundësinë e përfitimit nga gjetjet e auditimit, në planifikim më të mirë të shpenzimeve publike.

Auditori i Përgjithshëm, z. Besnik Osmani, ka prezantuar, përvojën dhe praktikat e bashkëpunimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit  me Kuvendin, në Kosovë, me ç ‘rast janë prezantuar rezultat konkrete nga ky bashkëpunim. “Bashkëpunimi në mes të auditorëve dhe deputetëve ka shënuar progres, duke rritur kështu ndikimin e auditimit të jashtëm.  Së bashku me komisionet parlamentare jemi duke shikuar mundësitë e forcimit të mekanizmave me qëllim të rritjes së përqindjes të rekomandimeve të adresuara të cilat ndikojnë ne përmirësimin e shërbimeve dhe arrijnë vlerën për para, si dhe të rrisim besimin e Kuvendit në punën tonë” tha z. Osmani.

Z. Driton Selmanaj, kryetar i Komisionit për Mbikëqyrje të Financave Publike, dhe z. Lumir Abdixhiku, kryetar i Komisionit për Buxhet dhe Financa kanë vlerësuar lartë rolin e Zyrës Kombëtare të Auditimit. Ata  kanë cilësuar punën e ZKA-së si profesionale dhe të besueshme, mirëpo u theksua se shqetësues mbetet fakti, për numrin e ulët të zbatimit të rekomandimeve.

Në këtë konferencë është diskutuar dhe janë shkëmbyer përvojat e komisioneve parlamentare dhe bashkëpunimi i tyre me Institucionet Supreme të Auditimit të vendeve të rajonit. Pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Komisionet parlamentare  për financa publike, përfaqësues nga Institucionet Supreme të Audimit, Bankës Botërore dhe shoqërisë civile, të vendeve të rajonit si Shqipëria, Maqedonia Veriore, Mali i Zi dhe Kroacia.

Të ngjashme