Kthehu te lista
30 Nëntor 2020

Kryetari i Komunës së Rahovecit zotohet se do t’i zbatoj me përpikëri rekomandimet e auditorit

Rahoveci

Në kuadër të projektit “Mbështetja e shoqërisë civile për të rritur mbikëqyrjen publike dhe llogaridhënien e institucioneve publike të Kosovës” i mbështetur nga Zyra e Jashtme e Komonuelthit përmes Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, BIRN Kosova të hënën organizoi debatin e radhës në Komunën e Rahovecit. Në debat morën pjesë kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, Udhëheqësi i Auditimit, Bujar Bajraktari, redaktori përgjegjës në BIRN Kosova, Visar Prebreza si dhe asamblistë të kësaj komune.

Udhëheqësi i Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), Bujar Bajraktari, tha se bazuar në raportin e fundit të auditimit në përgjithësi Komuna e Rahovecit ka një progres në krahasim me vitet paraprake. “Në vitin 2017 Komuna e Rahovecit ka marrë opinion të kualifikuar me theksim të çështjes, ndërsa në vitin 2018 dhe në vitin 2019 ka marrë opinion të pakualifikuar me theksim të çështjes. Theksimi i çështjes për 2019 ka qenë për shkak të keqklasifikimit të shpenzimeve dhe kjo nuk është vetëm për fajin e komunës, mirëpo në këtë aspekt duhet bashkëpunim me nivelin qendror”, deklaroi Bajraktari.

Bajraktari tha se gjetjet e auditimit për vitin 2019 tregojnë se në fushën e prokurimit ka më shumë dobësi dhe fokusi duhet të jetë në përmirësimin e çështjeve të evidentuar. Ai tha se sa i përket menaxhimit të pasurisë duhet të shtohen aktivitetet, meqë disa gjetje po paraqiten për vite me radhë. Ndërsa sa i përket zbatimit të rekomandimeve Bajraktari tha se 5 rekomandime janë zbatuar plotësisht dhe 11 të tjera kanë qenë në proces. Ai bëri me dije se për vitin 2019 është përgatitur me kohë plani i veprimit si dhe pastaj është dërguar një raport lidhur me progresin e zbatimit të rekomandimeve.

Kurse kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, vlerësoi se ka përmirësim të zbatimit të rekomandimeve nga vitet e kaluara. Ai u zotua se do të zbatohen me përpikëri rekomandimet e Auditorit të Përgjithshëm. “Ka pasur një progres komuna jonë në vitin 2019 në krahasim me vitin 2018. Këtu e kemi planin e zbatimit të rekomandimeve me të dhënat e nevojshme që tregon se kemi caktuar grupin punues për zbatimin me përpikëri të rekomandimeve të ZKA-ja”, theksoi Latifi duke shtuar se disa rekomandime nuk varen nga komuna meqë ndërlidhen me nivelin qendror. Në këtë kontekst ai tha se keqklasifikim që po ju adresohet komunave, është gabim për shkak se komunat nuk duhet ta kenë barrë pagesën e shujtave dhe pagave jubilare sepse kontrata kolektive i obligon institucionet qendror të ndajnë buxhet për këtë çështje.

Duke folur për gjetjet e raportit të auditimit për vitin 2019, Latifi tha se nuk do të ketë në të ardhmen pagesa pa dëshmi, dhënie të kontratave për operator të papërgjegjshëm si dhe kontrata  pa menaxher dhe pa plan të menaxhimit.

Ndërkaq redaktori përgjegjës në BIRN Kosova, Visar Prebreza, vlerësoi se zvogëlimi i numrit të rekomandimeve nënkupton më pak shkelje dhe gjetje nga auditori. “Komuna e Rahovecit ka pranuar 14 rekomandime apo 7 më pak se sa në raportin 2018. Ky është një sinjal se ka një përmirësim, sepse vitin e kaluar situata ka qenë me keq meqë kanë qenë 21 rekomandime. Këtë vit kemi një theksim të çështjes që është kryesisht keqklasifikimi, por shpeshherë keqklasifikimet kanë ardhur për shkak të obligimeve që ju kanë venë barrë komunave nga qeveria, njëra prej tyre është detyrimi për t’i paguar mësimdhënësit për pagat jubilare dhe pagat përcjellëse që rrjedhin prej kontratës kolektive të nënshkruar nga qeveria”, deklaroi Prebreza. Ai tha se Rahoveci është njëra prej komunave që ka një ekzekutim të mirë të buxhetit prej 97 për qind. Kurse sa i përket dobësive të evidentuara Prebreza tha se ato kanë të bëjnë kryesisht me prokurimin dhe menaxhimin e kontratave ndaj operatorëve.

Të ngjashme