Kthehu te lista
18 Janar 2021

Fillon faza e dytë e trajnimit për zbatimin e metodologjisë së përditësuar në auditimin financiar dhe të pajtueshmërisë

foto trajnimi

Në kuadër të Projektit të Binjakëzimit “Fuqizimi i mëtejshëm i ndikimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës”, sot ka filluar faza e dytë e trajnimit dyjavor të auditorëve të ZKA-së për zbatimin e metodologjisë për fazën e ekzekutimit në auditim.

Trajnimi i cili po zhvillohet në platformën online ka për qëllim avancimin e njohurive dhe forcimin e kapaciteteve të brendshme për zbatimin e metodologjisë audituese e cila është në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit.

Ky aktivitet është vazhdimësi e fazës së parë të trajnimit të mbajtur në shtator të vitit të kaluar me fokus në fazën e planifikimit të auditimit.

Projekti i Binjakëzimit “Fuqizimi i mëtejshëm i ndikimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit të Kosovës” shërben për avancimin e metodologjisë së auditimit, rritjen e  cilësisë në auditim dhe fuqizimin e ndikimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit, përmes zbatimit të rekomandimeve të auditimit nga subjektet e audituara.

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Zyra Supreme e Auditimit të Polonisë.

Të ngjashme