• Data e shpalljes: 18-4-2019
    Koha e skadimit: 25-4-2019

    Lista e të përzgjedhurve për test me shkrim

    Njoftim_IT_Auditor