• Kodi i Etikës së ZKA-së

  Shkarko
 • Udhëzues për Kontrollin e Cilësisë së Auditimeve të Rregullsisë

  Shkarko
 • Udhëzues i menaxhimit të cilësisë së Auditimit

  Shkarko
 • Udhëzues për Auditim të Performancës

  Shkarko
 • Udhëzimi administrativ nr. 1/2016 për zbatimin e të drejtave dhe përgjegjësive të Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe entiteteve të audituara

  Shkarko