• Data e shpalljes: 18-2-2018
    Koha e skadimit: 9-3-2018

    Konkurs publik për dizajnimin e logos së ZKA-së

    Njoftimi