Adresa

Zyra Kombëtare e Auditimit

Lagjja Arbëria

Rr. Ahmet Krasniqi, 210

10000 Prishtina

Republika e Kosovës
Mesazhi juaj u dërgua!

 • Taulant Sejdiu

  Udhëheqës i Kabinetit të Auditorit të Përgjithshëm

  +383 (0) 38 60 60 04 ext. 1200

 • Saranda Husaj Baraliu

  Departamenti për Komunikim dhe Zhvillim Profesional komunikim@oagks.org

  +383 (0) 38 60 60 04 ext. 1066

 • Shqipe Hetemi

  Qasja në dokumente zyrtare

  +383 (0) 38 60 60 04 ext. 1188

 • Qëndresa Mulaj

  Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar

  +383 (0) 38 60 60 04 ext. 1012