Adresa

Zyra Kombëtare e Auditimit

Lagjja Arbëria

Rr. Ahmet Krasniqi, 210

10000 Prishtina

Republika e Kosovës
Mesazhi juaj u dërgua!

  • Qëndresa Mulaj

    Udhëheqëse e Kabinetit të Auditorit të Përgjithshëm

    +383 (0) 38 60 60 04 ext. 1012

  • Saranda Husaj Baraliu

    Departamenti për Komunikim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Auditim

    +383 (0) 38 60 60 04 ext. 1066